RVU-regelingen

De actualiteit op het gebied van pensioen, stamrecht, beëindigingsvergoedingen, RVU (waaronder artikel 32ba Wet LB “strafheffing 52%”) en de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling (zwaar-werk-regeling) wordt door ons nauwlettend gevolgd.
Vele werkgevers, werknemers en advocaten maken van dit specialisme van Plan-R gebruik.

Bellen
Route