Pensioenadvies

Geen onderwerp wat zo in de belangstelling staat en daarnaast aan verandering (wettelijk en fiscaal) onderhevig is als het pensioen -uw pensioen!

VUT-regelingen die vervallen, flexibilisering en variabilisering

Final Pay of Middelloon-systemen.

Eigen bijdrage of volledige vergoeding door de werkgever.

Uitstel van  pensioendata, waardeoverdracht, backservice, pensioenbreuk……… en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Duidelijk is dat ook hier objectieve advisering belangrijk is. Zowel naar de werkgever als naar de werknemer en ondernemingsraad.

Plan-R volgt de ontwikkelingen op de voet en is goed thuis in de verschillende pensioenmogelijkheden en bestaande collectieve regelingen.

Daarbij zien wij een trend naar meer vrijheden in de aanwending van de pensioenbijdragen, waar mogelijk binnen een collectief raamwerk.

Bellen
Route