Pensioen

Geen onderwerp wat zo in de belangstelling staat en daarnaast aan verandering (wettelijk en fiscaal) onderhevig is als het pensioen -uw pensioen!

VUT-regelingen die zijn vervallen, flexibilisering en variabilisering, Final Pay of Middelloon-systemen.

Eigen bijdrage of volledige vergoeding door de werkgever.

Waardeoverdracht, backservice, pensioenbreuk……… en niet te vergeten, de recent aangenomen Wet Toekomst Pensioenen (WTP) en alle aanpassingen die daaruit voortvloeien.

Duidelijk is dat ook hier objectieve advisering belangrijk is. Zowel naar de werkgever als naar de werknemer en ondernemingsraad.

Plan-R volgt de ontwikkelingen op de voet en is goed thuis in de verschillende pensioenmogelijkheden en bestaande collectieve regelingen.

Bellen
Route