Gouden Handdruk

Er zijn verschillende omstandigheden denkbaar waarbij iemand een Gouden Handdruk ontvangt:

herstructurering van afdeling of onderneming, bedrijfsovername, of bijvoorbeeld een uit de hand gelopen arbeidsconflict.

Naast juridische bijstand is deskundig financieel advies belangrijk.

Zowel voor de onderbouwing van het bedrag van de schadevergoeding voor gederfd inkomen en pensioenaanspraken, als bij de aanwending van het toegekende bedrag. Het regelen van een Gouden Handdruk is een uiterst complexe zaak waarbij een goede analyse en het zorgvuldig manoeuvreren noodzakelijk zijn.

Bovendien is ook deze materie voortdurend in beweging, zodat het vrijwel onmogelijk is om zonder professioneel advies tot een goede en verantwoorde besluitvorming te komen.

Om een goed advies te kunnen geven wordt in een gesprek met u een inventarisatie gemaakt van uw wensen en reeds gerealiseerde voorzieningen. Aan de hand van dit gesprek wordt door ons een rapport opgesteld: de Financial Planning, waarbij ook de fiscale aspecten aan de orde komen. Vervolgens wordt vastgesteld waar en op welke wijze de Gouden Handdruk in deze Financial Planning het beste kan worden ingepast.

Dit Plan wordt met u doorgesproken en toegelicht, zodat u goede en verantwoorde besluiten kunt nemen.

Plan-R  is in staat het totale traject te verzorgen: het contact met de advocaat in de juridische procedure, de administratieve afhandeling, de instructie aan de werkgever over de wijze van uitbetaling, overleg met de accountant en fiscalist, et cetera.

Bellen
Route