Gouden Handdruk

Er zijn verschillende omstandigheden denkbaar waarbij iemand een Gouden Handdruk ontvangt:

herstructurering van een afdeling of onderneming, bedrijfsovername, of bijvoorbeeld een uit de hand gelopen arbeidsconflict.

Naast juridische bijstand is deskundig financieel advies belangrijk.

Voor de onderbouwing van het bedrag van de schadevergoeding voor gederfd inkomen en pensioenaanspraken, maken we een berekening van de pensioen- en inkomensschade.

Ook onderzoeken we of een medewerker gebruik kan maken van de verlengde WW (PAWW); de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of de Wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) en de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling.

De individuele medewerker helpen we desgewenst bij het maken van een verantwoorde keuze. Hiertoe wordt een inventarisatie gemaakt van de wensen en reeds gerealiseerde voorzieningen. Aan de hand daarvan wordt door ons een financiële analyse opgesteld, waarbij ook de fiscale aspecten aan de orde komen.

Deze materie is voortdurend in beweging, zodat het vrijwel onmogelijk is om zonder professioneel advies tot een goede en verantwoorde besluitvorming te komen.

Bellen
Route