Financial Planning

Bij de meerderheid van de adviezen van Plan-R vormt de Financial Planning het uitgangspunt.

Financial Planning is niet zozeer een product, als wel een voortdurend proces waar u uw hele leven mee te maken heeft. Financial Planning stelt u in staat om gerichte actie te ondernemen en zo uw financiële wensen te realiseren.

Ieder mens heeft in zijn of haar leven doelstellingen. Voor het realiseren van een groot aantal van deze doelstellingen -zoals uw pensioen, de studie van uw kinderen, de jaren die u financieel dient te overbruggen omdat u eerder wilt stoppen met werken, of bijvoorbeeld een wereldreis- heeft u geld nodig. Het opbouwen hiervan vereist planning. Hoe eerder u hiermee start, hoe beter uw doelen kunnen worden gerealiseerd.

Een gesprek met  Plan-R Financiële diensten is een eerste stap in de richting van een Persoonlijk Financieel Plan.

De financiële planner analyseert uw situatie en bespreekt uw wensen en doelstellingen. Vervolgens wordt dit uitgewerkt in een financieel plan. Aan de hand daarvan kunt u nagaan of en op welke wijze uw doelen bereikbaar zijn. Periodiek kan vervolgens worden bekeken of de werkelijke situatie in overeenstemming is met de in de planning uitgezette lijnen, of dat aanpassing en bijsturing nodig is.

U bepaalt of; en wanneer we dat doen !

Bellen
Route