EEN GREEP UIT ONZE DIENSTEN

[/vc_column_text][/vc_column]
img1

RVU-regeling

5

Pensioen

home_about

Gouden handdruk

Plan-R in het kort

Plan-R is een onafhankelijk financieel adviescentrum.
Al ruim 20 jaar gespecialiseerd in de advisering op het gebied van Pensioen, Gouden Handdruk (ontslagvergoeding) en RVU-regelingen.

Wij hebben geen verplichting om te kiezen voor de producten van bepaalde banken of verzekeraars.
Ook heeft geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten stemrechten of een aandeel in ons bedrijf.
Zo weet u zeker dat u een advies krijgt wat alleen in uw belang is.

De actualiteit op het gebied van pensioen, stamrecht, beëindigingsvergoedingen , RVU (waaronder artikel 32ba Wet LB “strafheffing 52%”) en de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling (zwaar-werk-regeling) wordt door ons nauwlettend gevolgd.
Vele werkgevers, werknemers en advocaten maken van dit specialisme van Plan-R gebruik.

Er zijn verschillende omstandigheden denkbaar waarbij iemand een Gouden Handdruk ontvangt: herstructurering van een afdeling of onderneming, bedrijfsovername, of bijvoorbeeld een uit de hand gelopen arbeidsconflict.
Naast juridische bijstand is deskundig financieel advies belangrijk.
Voor de onderbouwing van het bedrag van de schadevergoeding voor gederfd inkomen en pensioenaanspraken, maken we een berekening van de pensioen- en inkomensschade.
Ook onderzoeken we of een medewerker gebruik kan maken van de verlengde WW (PAWW); de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) en de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling.
De individuele medewerker helpen we desgewenst bij het maken van een verantwoorde keuze. Hiertoe wordt een inventarisatie gemaakt van de wensen en reeds gerealiseerde voorzieningen. Aan de hand daarvan wordt door ons een financiële analyse opgesteld, waarbij ook de fiscale aspecten aan de orde komen.
Deze materie is voortdurend in beweging, zodat het vrijwel onmogelijk is om zonder professioneel advies tot een goede en verantwoorde besluitvorming te komen.

Geen onderwerp wat zo in de belangstelling staat en daarnaast aan verandering (wettelijk en fiscaal) onderhevig is als het pensioen -uw pensioen!
VUT-regelingen die zijn vervallen, flexibilisering en variabilisering, Final Pay of Middelloon-systemen.
Eigen bijdrage of volledige vergoeding door de werkgever.
Waardeoverdracht, backservice, pensioenbreuk……… en niet te vergeten, de recent aangenomen Wet Toekomst Pensioenen (WTP) en alle aanpassingen die daaruit voortvloeien.
Duidelijk is dat ook hier objectieve advisering belangrijk is. Zowel naar de werkgever als naar de werknemer en ondernemingsraad.
Plan-R volgt de ontwikkelingen op de voet en is goed thuis in de verschillende pensioenmogelijkheden en bestaande collectieve regelingen.

Heeft u interesse in onze dienstverlening? Wij staan u graag te woord.

Bellen
Route